Mašina opseg godišta opseg brojeva ukucati serijski broj
Heidelberg Cylinder K-Series 1956-1980 0-357589
=
Heidelberg Cylinder S-Series 1950-1980 0-39210
=
Heidelberg GTO 1971-2000* 650000-718500
=
Heidelberg K-Line 1962-1985 308000-361451
=
Heidelberg MO-Line 1979-1994 601000-613888
=
Heidelberg Plate GT 1950-1985 52000-69459
=
Heidelberg Plate T 1950-1985 35000-194999
=
Heidelberg QM DI Classic 05.1995-08.1998* 999000-990938
=
Heidelberg QM DI Plus 08.1998-08.2001 990938-991539
=
Heidelberg QM DI Pro 08.2001-2004* 991540-992200
=
Heidelberg Rotaspeed 1962-1976 400000-401430
=
Heidelberg S-Line 1967-1997* 500000-539789
=
Heidelberg Speedmaster 1974-2001* 507000-543057
=
Heidelberg Speedmaster SM 52 1994-1998* 200000-202076
=
Heidelberg Speedmaster SM 74 1993-1999* 620000-623860
=
Heidelberg T-Line 1984-1992 491000-952000
=
Heidelberg Web 1982-1991 402000-402303
=