Real Service d.o.o.
Prodaja, transport, instalacija mašina! mašine za pripremu, štampanje i doradu Real Service 2012 Heidelberg SM 102-2-P proizvodnja 1998, alcolor Baldwin, CP Tronic CPC 1-04 (light pen +jobcard) pranje valjaka, gume i cilindra Grafix Exatronic plus puder, perfecting 2-0/1-1, superblue oko 28 mil. otisaka Heidelberg SM 74-2-P proizvodnja 1998 god. CPC 1-04, autoplate, perfecting 2-0/1-1 hromirani cilindri, puder Alphatronic 200, pranje valjaka, gume i cilindra senzor duplog tabaka, alcolor Baldwin oko 19 mil. otisaka Heidelberg PM 74-2-P proizvodnja 2005, perfecting 2-0/1-1, autoplate ( semi automatic plate holder), Clasic center, pranje valjaka, gume i cilindra, puder Weko AP 110, antistatic, senzor duplog tabaka, alcolor, oko 23.mil otisaka